بایگانی دسته‌ی: یادداشت های انگیزشی

بهش حق بده بدونه چی می خوای!

بهش حق بده بدونه چی می خوای!   تا حالا شده به این فکر کنی که از روزمرگی هات فرار کنی و بری دنبال علاقه‌هات؟ با چند نفر تا حالا مشورت کردی ؟ چند نفر تأییدت کردن ؟ چند نفر تکذیبت کردن ؟ چقدر با شنیدن نفی و تکذیب دیگران حتی نزدیک‌ترین آدمای زندگیت پا […]