معجون ۳ گانه ی ذهن کوانتومی

معجون ۳ گانه ی ذهن کوانتومی

مراکز چاکرای های بدن

مراکز چاکرای های بدن

پدیده ای نوین در علوم ذهنی و متافیزیک

معجون ۳ گانه ی ذهن کوانتومی ( کنکور + امتحانات + تقویت حافظه )

برای اولین بار در جهان ترکیبی از علوم متافیزیک و علوم مهندسی ذهن و دانش مرموز هیپنوتیزم را به کار گرفتیم تا یک محصولبسیار خارق العاده برای شما طراحی کنیم.

در این فایل صوتی شما در حالت هیپنوتیزم قرار خواهید گرفت که با تکنیک های این علم اسرار آمیز به حالت تتای ذهنی وارد می شوید و سپس به انرژی درمانی و چاکرا تراپی خواهیم پرداخت و در نهایت جملات تاکیدی بسیار مخصوص و قدرتمند ذهن شما را برنامه نویسی خواهد کرد.

این یک محصول بی نظیر است که هیچ مشابه ایرانی و خارجی دارد

 تقویت و فعالسازی چاکرای چشم سوم:

 چاکراها یا مراکز انرژی در حال چرخش هستند و بخش‌های بسیار مهمی از کالبد انرژی محسوب می‌شوند. همانند کالبد فیزیکی که از اعضای حیاتی و کم اهمیت تر تشکیل شده‌است، کالبد انرژی نیز دارای چاکراهای اصلی و فرعی و چاکراهای بسیار کوچک است.

در مجموع بدن انسان هفت چاکرا دارد و هر یک از این هفت چاکرا با یکی از هفت غده بدن و همچنین با گروهی از اعصاب که شبکه نامیده می‌شوند مرتبط می‌باشد. هر یک از این چاکراها به یکی از قسمتهای بدن و وظایف مخصوص درون بدن پیوسته هستند که بوسیله شبکه عصبی یا غددی که به آن چاکرا مربوط می‌باشند کنترل می‌شوند

 

چاکرای آجنا یا چشم سوم چاکرای شماره ی ۶ هست که در پیشانی قرار دارد. و با غده ی هیپوفیز صنوبری در ارتباط هست.این چاکرا مرکزالهامات. شهود. حافظه. یادگیری. تصویر سازی- حس ششم و .. است.

 تقویت و فعالسازی این چاکرا منجر به افزایش سطح ادراکیو یادگیری و همچنین افزایش سطح حافظه خواهد شد

در این معجون ذهنی بااستفاده از متدهای متافیزیکی و با بهره گیری از تصویر سازی های مخصوص چاکرای چشم سوم به تقویت آن می پردازیم. و بصورت ذهنی انرژی کیهانی را برای پاکسازی چاکرای چشم سوم خود فراخوانی خواهید کرد.

در جهان هستی انرژی بنام پرانا تمام سطوح کوانتومی جهان را پر کرده و همه جا در حال جاری شدن هست.

در این تکنیک شما ستونی از پرانا را برای تقویت چشم سوم خود فراخوانی خواهید کرد که این انرژی در عالم روحی و ذهنی با سرعت و قدرت به تقویت و بالانس کردن چاکرای چشم سوم شما می پردازد.

هدف از  چاکرا تراپی در این معجون خارق العاده تقویت حافظه و افزایش سطح یادگیری و ادراکات شماست.

ولی در اثر استفاده در دراز مدت نتایج و تجارب مربوط به این چاکرا را نیز می توانید مشاهده کنید:

جوان شدن صورت و چهره  –   افزایش دید و قوی شدن چشم

افزایش احساسات و درک الهامات  – از بین رفتن آبریزش بینی. سر درد. میگرن.

کسب آرامش درونی و روحی   –  شفاف شدم خواب ها و ارتباط با درون

 جملات تاکیدی مخصوص:

 جملات تاکیدی که در این معجون ذهنی استفاده شده برای اولین بار در ایران رونمایی می شود.ساخت جملات تاکیدی باید بر اساسمهندسی مغز و متد های هیپنوتیزم باشد.

هر جمله ای نمی تواند ضمیر ناخوداگاه را برنامه نویسی کند . بلکه جملات تاکیدی بر اساس مهندسی ذهن و اصول ضمیر ناخوداگاه طراحی شود تا قدرت پرورگم کردن ضمیر ناخوداگاه را داشته باشد.

جملات تلقینی و تاکیدی که در این فایل استفاده شده برای اولین بار در کشور ایران طراحی شده و روی چندین نفر تست شده و نتایج خارق العاده را گرفتیم.

همچنین با بهره گیری از نرم افزار های هوشمند و تخصصی افکت های صوتی بسیار جالب روی جملات تاکیدی سوار کردیم که ضمیر ناخوداگاه تحت تاثیر قرار خواهد گرفت و نیز برای خود شما بسیار جالب خواهد شد. برای همین حتما باید با هندزفری یا هدست استریو به این معجون های ذهنی گوش کنید.

 برای اینکه جملات تاکیدی برای هر قشری باید مطفاوط باشد برای همین جملات تاکیدی را برای ۳ موضوع مختلف طراحی کردیم

 معجون مخصوص کنکور

معجون مخصوص امتحان

معجون تقویت ذهن و علاقه مند شدن به مطالعه.

 تمام پروسه ی اجرایی این ۳ معجون عین هم می باشد. و فقط در جملات تاکیدی باهم متفاوت هستند. در هر سه معجون به چاکرا تراپی و انرزی درمانی در حالت هیپنوتیزم می پردازیم و در نهایت جملات مخصوص برای ذهن شما تکرار خواهد شد.

 این محصول هیچ مشابه ایرانی و خارجی ندارد. و مفتخر هستیم که برای اولین بار متد چاکراتراپی در هیپنوتیزم به همراه جملات تاکیدی مخصوص را به جهان عرضه می کنیم.

قطعا این فایل جهش بزرگی در تحول علوم ذهنی و متافیزیک خواهد بود و تاثیرات بسیار شگرفی در تقویت حافظه و پاکسازی چاکرای چشم سوم شما خواهد داشت.

موفقیت در دستان شماست.

با محصول جهانی ما ذهن کوانتومی فوق العاده ای داشته باشید

برای خرید هر یک از ۳ معجون روی هر کدام کلیک کنید:

 معجون مخصوص کنکور

معجون مخصوص امتحان

معجون تقویت ذهن و علاقه مند شدن به مطالعه.

تغییر باور با خود ﻫﯿﭙﻨﻮﺗﯿﺰم

تغییر باور با خود ﻫﯿﭙﻨﻮﺗﯿﺰم

 

 تغییر باور با خود هیپنوتیزم

ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺷﺨﺼﯿﺖ اﻧﺴﺎن به‌واقع ﻣﻮﺟﻮد عجیبی اﺳﺖ، ﻣﻐﺰ و ذﻫﻦ خارق‌العاده‌ای دارد ﮐﻪ داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻫﻨﻮز نتوانسته‌اند ﺗﻤﺎم قسمت‌های آن را ﮐﺎﻣﻼً ﺑﺸﻨﺎﺳﻨﺪ، وﻟﯽ ﺗﺎ ﺑﺪﯾﻦ ﺟﺎ ثابت‌شده ذﻫﻦ اﻧﺴﺎن بزرگ‌ترین ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺟﻬﺎن اﺳﺖ. ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﯽ خارق‌العاده‌ای در ﺑﺪن وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻧﻈﯿﺮ ﻣﺠﻬﺰﺗﺮﯾﻦ کلینیک‌های ﺟﻬﺎن ﻋﻤﻞ ﮐﺮده و درصورتی‌که کوچک‌ترین وﯾﺮوس ﯾﺎ ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ وارد ﺟﺴﻢ ﺷﻮد، ﺗﻤﺎم قسمت‌های ﺑﺪن ﺑﺮای از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن آن با یکدیگر همکاری می‌کنند. آﯾﺎ می‌دانید ذهن شما در ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎص ﻗﺎدر اﺳﺖ ﺗﻤﺎم غیرممکن‌ها را ﻣﻤﮑﻦ ﺳﺎزد؟ آﮔﺎﻫﯿﺪ ﻣﻐﺰﺗﺎن می‌تواند داروی لاعلاج‌ترین بیماری‌ها را در ﺑﺪن ﺗﺮﺷﺢ ﮐﻨﺪ؟ در اﯾﻦ مقاله ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﻣﻮارد ﺗﺸﺮﯾﺢ می‌گردد ﺗﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ارزش ﺧﻮﯾﺶ ﭘﯽ ﺑﺮده و ﻗﺪر ﺧﻮدﺗﺎن را ﺑﺪاﻧﯿﺪ. ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺷﺨﺼﯿﺖ اﻧﺴﺎن اﺻﻮﻻً ﺷﺎﻣﻞ ﻋﺎدات، ﺗﺼﺎوﯾﺮ ذﻫﻨﯽ و ﺑﺎورﻫﺎ است. اﻟﺒﺘﻪ ﺗﺠﺎرب و ﺧﺎﻃﺮات ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﯿﺰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ وﺟﻮد دارﻧﺪ. اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﻗﺼﺪ دارﯾﺪ در ﺧﻮدﺗﺎن ﻫﺮ ﻧﻮع ﺗﻐﯿﯿﺮی اﯾﺠﺎد ﮐﻨﯿﺪ، ﻻزم اﺳﺖ در اﯾﻦ ﺳﻪ وﯾﮋﮔﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﯿﺪ.

ﺗﺼﺎوﯾﺮ ذﻫﻨﯽ:

اﻧﺴﺎن اﺻﻮﻻً از ﻫﺮ ﭼﯿﺰ و ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﯾﮏ ﺗﺼﻮﯾﺮ ذﻫﻨﯽ ﺧﺎصی دارد؛ از ﺧﻮد، دﯾﮕﺮان، ﺟﺎﻣﻌﻪ، ﺧﺪا، ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ و ﻫﺰاران ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮ.ﻣﻌﻤﻮﻻً اﻋﻤﺎل و رﻓﺘﺎر اﻧﺴﺎن ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺼﻮﯾﺮ ذﻫﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از آن ﭼﯿﺰ دارد.ﻣﺜﻼً: ﺗﺼﻮﯾﺮ ذﻫﻨﯽ ﮐﻪ ﻓﺮدی از سگ دارد ﮐﻪ می‌تواند ﮔﺎز ﺑﮕﯿﺮدﺑﺎﻋﺚ می‌شود او ﺑﻪ سگ دﺳﺖ ﻧﺰﻧﺪ و درنتیجه وﺣﺸﺖ می‌کند. اﻣﺎ ﺗﺼﻮﯾﺮ ذﻫﻨﯽ ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ سگ را به‌عنوان ﯾﮏ حیوان‌دوست داﺷﺘﻨﯽ می‌شناسد ﺑﺎﻋﺚ می‌شود وی سگ را ﻧﻮازش ﮐﻨﺪ. ﺗﺼﺎوﯾﺮ ذﻫﻨﯽ انسان‌ها، ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻓﺮق دارﻧﺪ و ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻞ ﻋﻤﺪه ﺗﻔﺎوت ﻣﺮدم ﻫﻤﯿﻦ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ذﻫﻨﯽ اﺳﺖ. ﻣﺜﻼً اﻓﺮاد بی‌سواد و تحصیل‌کرده، ﻓﻘﯿﺮ و ﻏﻨﯽ، ﻣﻌﺘﺎد و ورزﺷﮑﺎر ، خوب ، بد و…اﯾﻦ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ذﻫﻨﯽ به‌صورت فایل‌هایی در ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ذﻫﻦ ذخیره‌شده و به‌وقت ﻧﯿﺎز ذﻫﻦ از آن‌ها اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮده و ﻋﻤﻞ می‌کند. ﺗﻤﺎم ﻣﺮدم ﺟﻬﺎن ﺑﺪون آﻧﮑﻪ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺼﺎوﯾﺮ ذهنی که در ذﻫﻨﺸﺎن بایگانی‌شده ﻋﻤﻞ می‌کنند و ﻣﺤﺘﻮای اﯾﻦ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﯾﮏ اﻧﺴﺎن را می‌تواند ﻣﺸﺨﺺ و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﺪ. ثابت‌شده اﻓﺮاد ﻣﻮﻓﻖ و ﺧﻮﺷﺒﺨﺖ اﻏﻠﺐ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ذﻫﻨﯽ ﻣﺜﺒﺖ در ذﻫﻦ دارﻧﺪ و اﺷﺨﺎص ناموفق، ﺗﺼﺎوﯾﺮ ذﻫﻨﯽ ﻣﻨﻔﯽ؛ ﺷﻤﺎ ﺑﺪون آﻧﮑﻪ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﺗﺤﺖ ﮐﻨﺘﺮل اﯾﻦ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ذﻫﻨﯽ ﻫﺴﺘﯿﺪ.ﺗﺼﺎوﯾﺮ ذهنی‌تان ﭼﻘﺪر ﻣﺜﺒﺖ می‌باشند؟ همین‌الان جواب این سؤال را برای خودتان یادداشت کنید.

ﺗﺼﻮﯾﺮ ذﻫﻨﯽ از ﺧﻮد: در ﺑﯿﻦ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ذﻫﻨﯽ، تصویر ذهنی ﮐﻪ اﻧﺴﺎن از ﺧﻮدش دارد از ﻫﻤﻪ مهم‌تر است، ﭼﻮن درواقع اﯾﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮ ذﻫﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻠﯿﻪ اﺣﺴﺎﺳﺎت، اﻋﻤﺎل و رفتار و ﺣﺘﯽ توانائی‌های اﻧﺴﺎن را ﺗﻌﯿﯿﻦ می‌کند. ﺷﻤﺎ ﭼﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ذﻫﻨﯽ از خوددارید؟ اﮔﺮ به‌دقت ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﯿﺪ متوجه ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ می‌شوید ﮐﻪ ﺑﺪون آﻧﮑﻪ تابه‌حال ﺧﺒﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ، اﯾﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮ ذﻫﻨﯽ از ﺧﻮد، ﻣﺜﺒﺖ ﯾﺎ ﻣﻨﻔﯽ ، تابه‌حال ﻣﺴﯿﺮ زندگی‌تان را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮده اﺳﺖ. به‌عنوان‌مثال:ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد را ﻻﯾﻖ داﺷﺘﻦ یک‌خانه مجلل نمی‌داند و در ﺧﻮد ﺟﺴﺎرت دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ آن را ﻧﺪارد، ﺗﺼﻮﯾﺮ ذﻫﻨﯽ ﯾﮏ اﻧﺴﺎن ﺿﻌﯿﻒ را از ﺧﻮد در ذﻫﻦ دارد.ﯾﮏ ﭼﻨﯿﻦ ﻓﺮدی هیچ‌وقت صاحب‌خانه نمی‌شود، ﻣﮕﺮ آﻧﮑﻪ.در ذﻫﻦ ﺧﻠﻖ ﮐﻨﺪ.

ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺷﻤﺎ ﻋﻮض می‌شود، اﮔﺮ ﺗﺼﻮﯾﺮ ذﻫﻨﯽ ﺧﻮﯾﺶ را ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﯿﺪ، و دﻧﯿﺎ را ﺑﻪ ﻧﺤﻮ دﯾﮕﺮی ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺮ ذﻫﻨﯽ ﺟﺪﯾﺪ می‌بینید. شیوه‌های زﯾﺎدی ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ذﻫﻨﯽ اﻧﺴﺎن وﺟﻮد دارد، وﻟﯽ سریع‌ترین و مؤثرترین “، ﺷﯿﻮه ﺧﻮد ﻫﯿﭙﻨﻮﺗﯿﺰم “اﺳﺖ ﮐﻪ در مقالات این سایت به تفضیل شرح داده‌شده و اساس سایت اسرار ذهن بر همین منوال بناشده است.

ﺑﺎورﻫﺎ: ﺳﻮﻣﯿﻦ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﮐﻪ ﮐﻠﯿﻪ اﻋﻤﺎل، رﻓﺘﺎر و اﺣﺴﺎﺳﺎت اﻧﺴﺎن را ﺗﺤﺖ ﺑﺎورﻫﺎی اوﺳﺖ. ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ: ﺑﺎورﻫﺎ، ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻧﺴﺎن، می‌گوید ﭼﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﺧﻮب و ﭼﻪ

ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﺑﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻣﺜﻞ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ذﻫﻨﯽ، انسان‌ها از ﻫﺮ ﭼﯿﺰی، ﺑﺎوری در ذﻫﻦ خوددارند و ﺑﺮ اﺳﺎس آن رﻓﺘﺎر ﮐﺮده و ﻋﻤﻞ می‌کنند. ﻣﺜﻼً ﻓﺮدی ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺎورش ﺧﻮد را ﻣﻠﺰم ﺑﻪ ﺧﻮاﻧﺪن ﻧﻤﺎز به شیوه خودش می‌کند، اﻣﺎ ﺷﺨﺼﯽ دیگر به‌گونه‌ای دیگر نماز می‌خواند. ﻋﻮاﻣﻞ مؤثر در شکل‌گیری ﺑﺎورﻫﺎی اﻧﺴﺎن عبارت‌اند از: واﻟﺪﯾﻦ، معلمان، جامعه، دوستان، رسانه‌ها؛ ﻗﺎﺗﻠﯽ ﮐﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﺪه ﯾﺎ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر می‌فروشد ﻓﮑﺮ می‌کنند ﮐﺎرﺷﺎن ﺻﺤﯿﺢ ﺑﻮده ﮐﻪ اﻗﺪام ﺑﻪ اﯾﻦ اﻋﻤﺎل نموده‌اند. ﺷﻤﺎ می‌توانید از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﺎورﻫﺎﯾﺘﺎن ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﺪ ﭼﻪ ﺑﺎورﻫﺎی اﺷﺘﺒﺎﻫﯽ دارﯾﺪ و ﺳﭙﺲ آن‌ها را ﺑﺎ ﺑﺎورﻫﺎی ﻣﺜﺒﺖ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﮐﻨﯿﺪ.

ادامه دارد………………

ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه و محقق: ﻣﻬﺮان ﻏﺮﯾﺐ

قوانین فرکانس و خود هیپنوتیزم

قوانین فرکانس و خود هیپنوتیزم

خود هیپنوتیزم-امواج مغزی

مقدمه:

خالق هوشمند، جهان هستی را با قوانین بسیار قدرتمندانه‌ای خلق کرد. این‌گونه نیست که هرلحظه خالق برتر ،فرمان و ترمز این جهان را در دست داشته باشد و هرلحظه تصمیمی بگیرد و تغییری در جهان به وجود آورد!!! بلکه تمام اتفاقات جهان هستی بر طبق قوانین استوار هستند و کوچک‌ترین حرکت و اتفاقی در حیطه همین قوانین ثابت و طبیعی کائنات قرار دارد.
در بین قوانین طبیعی جهان، یکی از قدرتمندترین آن‌ها، قانونی است بنام قانون فرکانس.

قانون فرکانس:

تمام عالم هستی از انرژی و ارتعاش به وجود آمده.شما که در حال خواندن این متن قرار دارید،توده‌ای از انرژی‌های متراکم هستید.در هرلحظه این ارتعاش و فرکانس وجودی شما جنس و نوع خاصی دارد که بر طبق همان نوع فرکانس، در مدار مشخصی قرار می‌گیرید.
مثلاً در شکل زیر مدار سبزرنگ، مدار ثروت و فراوانی است،وقتی جنس و نوع فرکانس وجودی شما از نوع ثروت و فراوانی باشد شما در این مدار سبزرنگ قرار می‌گیرید.
یا مثلاً مدار آبی‌رنگ، مدار فقر و بدبختی هست و مادامی‌که جنس ارتعاش‌های درونی شما از نوع فقر باشد، در این مدار قرار خواهید گرفت.
چه چیزی نوع فرکانس‌های شمارا تعیین می‌کند؟
اندیشه‌ها و باورهای انسان قدرتمندترین عامل در تعیین نوع فرکانس‌های او هستند.چراکه اندیشه‌های شما، احساسات شمارا نیز می‌سازند.هر نوع افکاری در سر داشته باشید،فرکانس‌ها و ارتعاشات وجودی شما نیز از همان جنس و نوع خواهد بود.
برای مثال وقتی شما اندیشه‌های فقر در سر داشته باشید،فرکانس شما از نوع فقر هست و طبق قانون فرکانس، شما در مدار فقر و بدبختی قرار می‌گیرید.
این قانون می‌گوید شما در هرلحظه فقط می‌توانید دریکی از مدارهای هم‌جنس ولی مخالف قرار داشته باشید. برای مثال شما همین‌الان یا ثروتمند هستید یا فقیر، یا بیمار هستید یا سالم… قانون ۲ قطبی در همه‌جای جهان هستی جاری هست… شب یا روز… سیاه یا سفید…خوب یا بد…
وقتی شما در مدار فقر قرار دارید،به‌هیچ‌عنوان دسترسی به افراد و اتفاقات مدار ثروت ندارید،برای همین هست که اکثر افراد هرچقدر هم تلاش می‌کنند بازهم نمی‌توانند ثروتمند بشوند،چون تا زمانی که در مدار فقر قرار دارند، با افرادی برخورد خواهند کرد و اتفاقاتی برایشان خواهد افتاد که فرکانسی از نوع فقر و بدبختی دارند.
برای همین هست که روزبه‌روز ثروتمندان ثروتمندتر و فقیران فقیرتر می‌شوند.
چون فقیرها در مداری هستند که دسترسی به منابع ثروت آفرین ندارند، و هرچقدر تلاش کنند بازهم نمی‌توانند طعم زیبای ثروت را بچشند. و برعکس این موضوع هم صادق هست. تمام ثروتمندان در مداری قرار دارند که سرشار از فراوانی و منابع و فرصت‌های ثروت زا هست و با استفاده از این‌ها به ثروت بی‌نهایتی دست پیدا می‌کنند.
قانون جذب چیست؟
قانون جذب یکی از قوانین فرعی هست که در حیطه قانون فرکانس مطرح می‌شود و تکمیل‌کننده قانون فرکانس می‌باشد.
طبق قانون جذب:شبیه، شبیه را جذب می‌کند
قانون جذب در طول قانون فرکانس قرار دارد و این‌گونه مطرح می‌شود که تمام چیزهای هم فرکانس و هم ارتعاش، به‌طرف همدیگر جذب می‌شوند.
برای مثال در مدار فقر و بدبختی، افراد و اتفاقات زیادی قرار دارند که فرکانس همه آن‌ها مشابه هم هستند،این افراد طبق قانون جذب همدیگر را جذب می‌کنند و به طریق‌های مختلفی با همدیگر آشنا خواهند شد.

چگونه قانون فرکانس و قانون جذب را درک و اثبات کنید برای خودتان ؟

به اطراف خود بنگرید،دوستان صمیمی شما چه کسانی هستند؟؟

افرادی که اندیشه‌های شبیه به شما دارند؟

افرادی که اخلاق و رفتارهای شبیه شما دارند؟

افرادی که علایق و سلیقه‌های مشابه با شمارا دارند؟بله، دقیقاً این‌گونه هست، شما با افرادی آشنا و صمیمی می‌شوید که مشابه شما هستند، یعنی شبیه،شبیه را جذب می‌کند. شما با افرادی عجین می‌شوید که هم فرکانس شما هستند،این‌یک قانون قدرتمند در جهان هستی می‌باشد.
شما یک هنرمند هستید؟؟ به اطرافیانتان نگاه کنید، از زمانی که در فرکانس هنرمند بودن قرار گرفتید، با چند نفر از هنرمندان آشنا شدید؟
شما یک محقق در حوزه قانون جذب هستید؟ با چند نفر از افراد در این حیطه آشنایی دارید؟بله دوستان، این قانون در همه‌جا جاری هست، شما همیشه به‌طرف افراد هم فرکانس خود جذب می‌شوید.

به همین راحتی می‌توانید قانون جذب و فرکانس را برای خود اثبات نمایید.

در حالت کلی یک فرمول ترکیبی از قانون فرکانس و قانون جذب به دست می‌آید که بسیار خارق‌العاده و عالی هست:

شما هر فرکانسی از خود ساطع کنید،در مدار همان فرکانس قرار می‌گیرید و افراد و اتفاقات هم فرکانس را به زندگی خود جذب خواهید کرد.
درک این قانون از خود قانون مهم‌تر هست. زمانی که این قانون را درک کردید، به عظمت خودتان پی خواهید برد، درمی‌یابید که هیچ اتفاقی در زندگی شما نمی‌افتد مگر آنکه آن را با افکار و احساسات خود دعوت کرده باشید.شما با این قدرت درونی و ذاتی به این زندگی زمینی قدم گذاشته‌اید که خالق واقعیت وزندگی خودتان هستید. هر آنچه ارتعاش درونی شما با آن هماهنگ باشد خلق می‌کنید و آن واقعیت زندگی شما می‌شود.شما خالق واقعیت و جاذب ثروت هستید…
و این قانون بسیار بی‌نظیری هست که ابر خالق درایتمند،آن را درنهایت قدرت به وجود آورده است.
شما میتوانید با فایل های صوتی خود هیپنوتیزم این روند جذب و در مدار قرار گرفتن را تسریع نمایید.

از گوش دادن به فایل ای صوتی خود هیپنوتیزم سایت اسرار ذهن لذت ببرید.
تا به اینجای متن، با مفاهیم اصلی قوانین آشنا شدیم ، و از این لحظه می خواهیم سفر رویایی خودمان را شروع کنیم و افسار زندگی را بدست گرفته و زندگی رویایی و وصف ناپذیری برای خودمان رقم بزنیم. پس با صرف یک لیوان قهوه خوشمزه ادامه بحث را پی می گیریم:

ادامه دارد……..

 

محقق و نویسنده : میلاد پاکار